Havenweek North Sea Port: leefomgeving belangrijk thema

Ook tijdens de havenweek van North Sea Port was een veilige en gezonde leefomgeving een belangrijk thema. Tijdens het panelgesprek ‘Haven en haar leefomgeving’ op 29 november 2021 gingen bewoners, experts en het havenbedrijf in dialoog. Ook het Project Gentse Kanaalzone schoof mee aan tafel.

“Heel fijn dat we rond het thema haven en omgeving de aftrap hebben kunnen geven van een geslaagde virtuele Havenweek 2021. Het is boeiend werken op de scheidslijn tussen haven en omgeving. In dat spanningsveld is luisteren naar elkaar cruciaal om op een constructieve manier gemeenschappelijke antwoorden te zoeken.”

Carl Dejonghe, coördinator Project Gentse Kanaalzone

Toelichting figuur: de koppelingsgebieden worden door de Vlaamse Landmaatschappij steevast in overleg met de bewoners gerealiseerd. Deze gebieden zijn cruciaal voor de leefbaarheid van de kanaaldorpen in het Vlaamse deel van North Sea Port.

Tekeningen door visueel kunstenaar Steven Bouwens, www.visueelvergaderen.nl.

Herbekijk het panelgesprek via deze link.