Samen werken aan meer leefbaarheid

Meer dan ooit is het garanderen van een gezonde en veilige leefomgeving een belangrijke thema in de verdere uitbouw van de haven. Bewoners, experts, North Sea Port en het Project Gentse Kanaalzone hebben daarom regelmatig overleg.  

“Het is goed dat we snel weten wat de krachtlijnen zijn voor de komende jaren. Dan kunnen we er op inspelen, heel snel zeggen dat gaat een probleem zijn en daar moet er voor de bewoners iets gebeuren.”

Josiane Van Waesberghe, bewonersgroep Rieme

‘Onze Haven’ kwam op bezoek tijdens een dergelijk overleg. Bekijk de reportage via deze link.