Inrichten en beheren van koppelingsgebieden

koppelingsgebiedenIn de Gentse haven liggen ‘koppelingsgebieden’. Koppelingsgebieden zijn overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie. Naast buffers zijn koppelingsgebieden zones waar bewoners, werknemers en bezoekers kunnen ontspannen en op een veilige manier van en naar het werk fietsen. De Vlaamse Landmaatschappij richt de koppelingsgebieden in, het beheer achteraf gebeurt door Project Gentse Kanaalzone.

Koppelingsgebied Desteldonk

Het koppelingsgebied Desteldonk is het eerste ingerichte koppelingsgebied.

Wil je er graag wandelen? Gebruik dan deze wandelkaart.

Vragen over het beheer? Contacteer Project Gentse Kanaalzone.

Koppelingsgebied Doornzele-noord en Rieme-zuid

Momenteel richt de Vlaamse Landmaatschappij deze koppelingsgebieden in.

Meer weten?

Voor de andere koppelingsgebieden zijn plannen in opmaak.

Meer weten?

Heraanleg openbaar domein

In Sint-Kruis-Winkel en in Oostakker is de vernieuwing van het openbaar domein volop aan de gang.

Naar een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland

Gouverneur Jan Briers wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst van de wijk. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op de infoavond van 7 oktober 2015 gaf hij hierover meer informatie. De presentatie van de infoavond kan je hier downloaden.