Ombouw R4

Wil je graag meer weten over de ombouw van de R4 West en Oost? Raadpleeg dan http://r4wo.be

Sturen doorgaand vrachtverkeer

Tal van maatregelen zorgen ervoor dat doorgaand vrachtverkeer via de beste routes hun bestemming bereikt. Een brochure voor vrachtwagenbestuurders geeft meer info.

Raamplan fiets

Samen met alle wegbeheerders in de kanaalzone werkt het Projectbureau Gentse kanaalzone aan een raamplan fiets. Het plan bevat een visie op het globaal fietsnetwerk in de haven en de ruimte omgeving en een actieplan.

Raamplan Fiets Gentse Kanaalzone – beknopt

Raamplan Fiets Gentse Kanaalzone – visiedocument