Ombouw R4

Om de haven van Gent beter te ontsluiten en de leefbaarheid in de kanaaldorpen en wijken te verhogen, is een raamplan opgemaakt voor de ombouw van de R4-west en –oost. Wil je graag weten welke werken in uitvoering zijn? Raadpleeg dan www.wegenenverkeer.be.

Sturen doorgaand vrachtverkeer

Tal van maatregelen zorgen ervoor dat doorgaand vrachtverkeer via de beste routes hun bestemming bereikt. Een brochure voor vrachtwagenbestuurders geeft meer info.

Raamplan fiets

Samen met alle wegbeheerders in de kanaalzone werkt het Projectbureau Gentse kanaalzone aan een raamplan fiets. Het plan bevat een visie op het globaal fietsnetwerk in de haven en de ruimte omgeving en een actieplan.