Renovatie kunstwerk Speybank in Gentse Kanaalzone

Na 12 jaar weer en wind te trotseren was een renovatie van het kunstwerk ‘Speybank’ in de Gentse Kanaalzone dringend nodig. De wanden en chassisbalken van de containers begonnen ernstige roestvorming te vertonen waardoor de structurele stabiliteit in het gedrang kwam. Er werd gekozen voor een grondige aanpak: volledige vernieuwing van de containers. Vrijdag 10 januari 2020 was de renovatie een feit.

‘Renoveren van de constructie is noodzakelijk om de veiligheid te blijven waarborgen. Als eigenaar van de constructie moet de Provincie als een goede huisvader waken over haar patrimonium.’

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Het kunstwerk heeft een industrieel karakter, waarbij het behoud van de oorspronkelijke materie van minder belang is dan bij de restauratie van een traditioneel kunstwerk. Ook de kunstenaar van het werk heeft geen bezwaar.

Het kunstwerk van Luc Deleu werd in 2007 aangekocht in het kader van het project Gentse Kanaalzone dat de Ruimtelijke Planningsprijs 1999 won.