Meulestedebrug vervangen door tweelingbruggen

De Meulestedebrug, een belangrijke verbinding tussen het noorden van Gent en het zuiden van de haven over het kanaal Gent-Terneuzen, wordt vervangen door twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug twee rijstroken. Dat meldt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal, dat met alle partijen een akkoord bereikte over het voorkeurscenario.

De huidige Meulestedebrug dateert uit de jaren vijftig en is sterk verouderd en aan vervanging toe. Of een deel van de brug behouden wordt vanuit erfgoedwaarde, is nog niet duidelijk. Vast staat dat het verkeer over enkele jaren over twee afzonderlijke beweegbare nieuwe bruggen zal rijden, met telkens twee rijstroken en eventueel ook nog een afzonderlijke opstelstrook voor linksafslaande bewegingen richting Wiedauwkaai. “Dit heeft heel wat voordelen”, zegt woordvoerster Tine Schouteden (W&Z). “Zo kan bij een defect of herstelling de naastliggende brug nog steeds gebruikt worden voor doorgaand verkeer.”

In het goedgekeurde scenario worden ook de aangrenzende kruispunten aangepakt en is er veel aandacht voor de zwakke weggebruikers, aldus nog de waterwegbeheerder. “Zo komt er aan de stadszijde van de brug een tweerichtingsfietspad dat fietsers op een directe en veilige manier aan beide oevers van Meulestede moet brengen. Daarnaast wordt ook een fietsonderdoorgang tussen beide zijden van de Meulestedekaai verder onderzocht.”

Het voorkeurscenario wordt nu verder uitgewerkt en W&Z verwacht dat de bouw ten vroegste eind 2016 kan starten. De Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) reageert alvast opgetogen. “De Meulestedebrug zoals die er nu is, is een probleem naar mobiliteit toe”, zegt Watteeuw. “Er komt een duidelijke plaats voor fietsers en voetgangers, want die is er nu niet.” Dat het aantal rijstroken verdubbeld wordt, zal volgens Watteeuw de files in de aangrenzende woonwijk terugdringen.