Project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op 26 februari 2016 nam de Vlaamse regering de startbeslissing voor het project.

Alternatievenonderzoek voor Klein-Rusland - 19 juni 2017

Tijdens de consultatieronde (8 februari 2017 tot en met 11 maart 2017) hebben we heel wat reacties en adviezen op de alternatievenonderzoeksnota (AON) ontvangen. Hoe wij met deze reacties en adviezen zijn omgegaan, is vanaf vandaag te lezen in het overwegingsdocument en de geactualiseerde AON. In deze geactualiseerde AON wordt beschreven met welke alternatieven we uiteindelijk aan de slag gaan en hoe het onderzoek zal verlopen.

Vanuit de dienst MER werden richtlijnen opgesteld voor de milieubeoordeling.

Alle documenten kan u hieronder downloaden, deze zullen ook ter inzage liggen in het gemeentehuis van Zelzate:

Raadpleging van het publiek over de alternatievenonderzoeksnota - 8 februari 2017-11 maart 2017

Denk mee over de alternatieven voor de wijk Klein-Rusland

De Vlaamse overheid en het projectbureau Gentse Kanaalzone willen de leefbaarheid van de huidige bewoners van de wijk Klein-Rusland verbeteren. Ze onderzoeken daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze zoektocht verloopt via de procedure van de ‘complexe projecten’.

In de afgelopen maanden werden verschillende opties gebundeld in een alternatievenonderzoeksnota. In deze nota staan de verschillende mogelijkheden of alternatieven voor de wijk die verder onderzocht zullen worden en hierin wordt ook uitgelegd hoe het milieu-onderzoek verloopt.

Bent u benieuwd naar de voorstellen? Of hebt u zelf goede ideeën voor de bewoners van de wijk Klein-Rusland?

U bent welkom op een van de zitdagen in BOC Klein-Rusland op volgende data: dinsdagnamiddag 14 februari van 14u-17u, donderdagvoormiddag 2 maart van 9u-12u of dinsdagnamiddag 7 maart van 14u-16u.

Van 8 februari 2017 tot en met 11 maart 2017 kunt u de alternatievenonderzoeksnota inkijken in uw gemeente, downloaden op de website van uw gemeente of op www.gentsekanaalzone.be/klein-rusland

Gemeente Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Tot en met 11 maart 2017 kunt u uw advies of alternatief aangetekend of tegen ontvangstbewijs in de gemeente indienen tav Projectbureau Gentse Kanaalzone.

U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar info@gentsekanaalzone.be.

Hier kan u de alternatievenonderzoeksnota inkijken en downloaden.

Op 8 februari 2017 ging er een infomarkt door in het gemeentehuis van Zelzate. Bekijk hier de presentatie van de alternatieven.

Op deze invulfiche kan je opmerkingen of aanvullingen op de voorgestelde alternatieven formuleren. Bezorg deze tegen 11 maart aan info@gentsekanaalzone.be of geef deze af op een van de zitdagen of in het gemeentehuis van Zelzate, afdeling vergunningen.

Startbeslissing Vlaamse regering 26 februari 2016

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op 26 februari 2016 nam de Vlaamse regering de startbeslissing voor het project. Hieronder vind je de meest recente info over het project.

Startbeslissing Vlaamse Regering

Geactualiseerde procesnota (september 2016)

Infoavond gouverneur voor de bewoners van Klein-Rusland - 7 oktober 2015

Op 7 oktober 2015 gaf de gouverneur een toelichting aan de bewoners over het project. De presentatie van de infoavond vind je  hier.

Nieuwsbrieven voor de bewoners van Klein-Rusland

Hier vind je de nieuwsbrief Project Klein-Rusland (juni 2016)

Geïnteresseerd in de digitale nieuwsbrief over het project voor Klein-Rusland? Schrijf je hier in.