DSC_0113

Open ruimteproject Moervaartvallei

Wie langs de Moervaart fietst of het provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich over het gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen als blikvangers. Een mooie Moervaartvallei is een troef voor landbouw en natuur maar ook voor de bewoners en de horeca uit buurdorpen en het op fietsafstand gelegen Gent. Het strategisch project wil die ambitie waar maken.

Infomarkten in Moerbeke en Wachtebeke

De infomarkten in Wachtebeke en Moerbeke begin oktober trokken heel wat geïnteresseerden. De grote prints van het ontwerp gewestelijk RUP Moervaartvallei fase 1 zorgden voor meer duidelijkheid en specialisten stonden klaar om vragen te beantwoorden. Aan alle aanwezigen: dank voor jullie interesse en inbreng!

Een korte presentatie gaf een algemene inleiding op het project Moervaart. Hieronder kan je deze presentatie herbekijken.

Nieuwsbrief september 2017

Lees de nieuwsbrief hier

Openbaar onderzoek GRUP Moervaartvallei fase 1: infomarkten op 3 en 10 oktober

De Vlaamse Regering heeft het ‘gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Moervaartvallei fase 1’ voorlopig vastgesteld op 14 juli 2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 12 september 2017 tot en met 10 november 2017 kan iedereen hier de plannen bekijken en opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.

Om de bevolking goed te informeren, wordt er in september een nieuwsbrief verspreid in de omgeving.

Tijdens twee infomarkten kan iedereen de plannen inkijken. Op deze infomarkten komt niet alleen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod maar ook het ruimere strategisch open ruimteproject en het landinrichtingsproject dat uitvoering zal geven aan het plan.

De infomarkten vinden plaats op volgende locaties:

3 oktober 2017 van 18 tot 21u

Cultuurhuis Safarken
Dr.J. Persynplein 6
9185 Wachtebeke

10 oktober 2017 van 18 tot 21u

Middenschool De Moerbei
Hospicestraat 16
9180 Moerbeke

Infoavond 5 juli 2017

Infoavond open ruimteproject Moervaartvallei

Op woensdagavond 5 juli om 20 uur organiseerde provinciegouverneur Jan Briers een infoavond over het open ruimteproject Moervaartvallei.

De presentatie van de infoavond vind je hier.

Goedkeuring strategisch project (17 januari 2017)

Natuur, landbouw en toerisme hand en hand

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers kreeg in 2015 de opdracht om in overleg met de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat en de natuurverenigingen Natuurpunt en vzw Durme een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Dat overleg leidde in 2016 tot een akkoord tussen de natuur- en landbouworganisaties over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei. Het was de aanleiding voor de provincie Oost-Vlaanderen om samen met de gemeenten Gent, Wachtebeke en Moerbeke, de natuur- en landbouworganisaties en de haven van Gent een strategisch project voor de hele Moervaartvallei op te zetten. Doel van het project is om een breed gedragen project voor de Moervaartvallei uit te werken waar plaats is voor landbouw, natuur, waterberging, recreatie, erfgoed, landschap en nog veel meer.

300.000 euro voor de Moervaartvallei

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, erkende eind december het openruimteproject Moervaartvallei als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Aan deze erkenning is een subsidie van 240.000 euro van Ruimte Vlaanderen verbonden voor de aanwerving van een projectcoördinator. Deze projectcoördinator heeft de opdracht om gedurende drie jaar, in overleg met alle partners in het gebied, de realisatie van de visie op het terrein op sporen te zetten. De provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port investeren samen 60.000 euro. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg tegelijk de opdracht om het onderzoek naar de haalbaarheid van een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei op te starten.

Concreet wordt er nu rond de Moervaartvallei gewerkt op 3 sporen:

  1. de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is een bestemmingsplan en vervangt na goedkeuring het gewestplan. Het biedt rechtszekerheid voor eigenaars en gebruikers. Het GRUP “Moervaartvallei fase 1” omvat het deel van de Moervaart- en Zuidledevallei op grondgebied Gent, Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke. De overige delen (grondgebied Lokeren, Sint-Niklaas en Stekene) worden in een tweede fase uitgewerkt, waarbij het gaat om de aaneengesloten structuur van natuurgebieden Tussen de Twee Leden-Etbos, De Linie, De Vettemeersbossen en Fondatie-Heernisse en de landbouwgebieden ten noorden van het Kanaal van Stekene.

  1. de inzet van het instrumentarium van het nieuw decreet landinrichting

Parallel met de opmaak van het GRUP is ook gestart met de voorbereiding van een landinrichtingsproject “Moervaartvallei”. Via landinrichting kan ingezet worden op de effectieve realisatie van de in het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziene landbouw- én natuurgebieden. Via landinrichting zijn ook maatregelen rond recreatie, erfgoed, waterberging,… mogelijk. De Vlaamse Landmaatschappij bereidt deze landinrichting voor.

  1. de start van een gebiedsgericht open ruimteproject

Het project Moervaartvallei is een project waarbij veel partners betrokken zijn: verschillende Vlaamse instanties, de provincie, de gemeenten, de belangengroepen, de polder, de bosgroep, eigenaars, gebruikers,… Een goede dialoog met alle betrokken is belangrijk. Een stuurgroep, ambtelijke werkgroep en een projectbureau geven sturing aan het project. De gouverneur is voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Jozef Dauwe is co-voorzitter. Dankzij de erkenning van het project Moervaartvallei als strategisch project, kan er ook een projectcoördinator op het project worden tewerk gesteld. Deze coördinator bouwt de projectstructuur verder uit, zorgt ervoor dat er een gedragen en overkoepelende visie komt en zorgt mee voor een actieplan.