Koppelingsgebieden

De Gentse haven telt maar liefst 730 ha ‘koppelingsgebied’. Koppelingsgebieden zijn overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie. Naast buffers zijn koppelingsgebieden zones waar bewoners, werknemers en bezoekers kunnen ontspannen en op een veilige manier van en naar het werk fietsen. De Vlaamse Landmaatschappij richt de koppelingsgebieden in, het beheer achteraf gebeurt door Project Gentse Kanaalzone.

Meer weten?

Groen raamwerk

Op 7 juni 2010 ondertekenden de Vlaamse overheid, de provincie, North Sea Port en de gemeenten Gent, Evergem en Zelzate het convenant groen raamwerk. Met dit convenant zetten de overheid hun schouders onder een groene haven. Het convenant schept het kader om op vrijwillige basis de 200 ha restzones in de haven (bermen van wegen en spoorlijnen, stroken met pijpleidingen, oevers, waterbekkens…) ecologisch in te richten. Dit komt zowel de landschappelijke kwaliteit als de biodiversiteit in het havengebied ten goede. Voorbeeld van een dergelijke inrichting is de 7 km lange bomenrij langsheen het Kluizendok.

Open ruimteproject Moervaartvallei

Strategisch project voor de Moervaartvallei

17 januari 2017

Wie langs de Moervaart fietst of het provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich over het gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen als blikvangers. Met een nieuw strategisch project voor de Moervaartvallei slaan de lokale natuur- en landbouworganisaties samen met de provincie Oost-Vlaanderen, de Gentse haven, de Vlaamse overheid en de gemeenten Gent, Moerbeke en Wachtebeke de handen in elkaar om de vele kwaliteiten van dit landschap te versterken. Een mooie Moervaartvallei is een troef voor landbouw en natuur maar ook voor de bewoners en de horeca uit buurdorpen en het op fietsafstand gelegen Gent. Het strategisch project wil die ambitie waar maken.

Natuur, landbouw en toerisme hand en hand

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers kreeg in 2015 de opdracht om in overleg met de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat en de natuurverenigingen Natuurpunt en vzw Durme een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Dat overleg leidde in 2016 tot een akkoord tussen de natuur- en landbouworganisaties over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei. Het was de aanleiding voor de provincie Oost-Vlaanderen om samen met de gemeenten Gent, Wachtebeke en Moerbeke, de natuur- en landbouworganisaties en de haven van Gent een strategisch project voor de hele Moervaartvallei op te zetten. Doel van het project is om een breed gedragen project voor de Moervaartvallei uit te werken waar plaats is voor landbouw, natuur, waterberging, recreatie, erfgoed, landschap en nog veel meer.

300.000 euro voor de Moervaartvallei

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, erkende eind december het openruimteproject Moervaartvallei als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Aan deze erkenning is een subsidie van 240.000 euro van Ruimte Vlaanderen verbonden voor de aanwerving van een projectcoördinator. Deze projectcoördinator heeft de opdracht om gedurende drie jaar, in overleg met alle partners in het gebied, de realisatie van de visie op het terrein op sporen te zetten. De provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port investeren samen 60.000 euro. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg tegelijk de opdracht om het onderzoek naar de haalbaarheid van een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei op te starten.