De inwoners van de kanaalzone kunnen met alle klachten, gerelateerd aan de haven- en industriële activiteiten binnen het gebied, permanent, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, terecht op een gratis telefoonnummer:

0800-92 999.

Via dit meldpunt komen de klagers naargelang hun keuze terecht bij hun gemeente of stad of bij de Afdeling Milieu-Inspectie. Buiten de kantooruren worden de klachten geregistreerd door North Sea Port.

Het klachtenmeldpunt fungeert als één aanspreekpunt en staat in voor een zo volledig mogelijke registratie. Het neemt indien mogelijk direct contact op met de vermoedelijke veroorzaker (bv. een bedrijf) en het zorgt ervoor dat de klachten terechtkomen bij de instanties die bevoegd zijn voor de klachtenbehandeling.

Door klachtenregistratie in een databank kunnen de klachten beter worden opgevolgd en worden behandeld. Daarom is het ook belangrijk dat bewoners van de Gentse kanaalzone hun klachten steeds melden.

Belangrijk is ook te vermelden dat voor het aanpakken van bepaalde klachten vaak veel overleg, langdurig onderzoek en investeringen noodzakelijk zijn en dus vaak niet direct resultaten verwacht kunnen worden.