Groen Raamwerk

Op 7 juni 2010 ondertekenden de Vlaamse overheid, de provincie, North Sea Port en de gemeenten Gent, Evergem en Zelzate het convenant groen raamwerk. Met dit convenant zetten de overheid hun schouders onder een groene haven. Het convenant schept het kader om op vrijwillige basis de 200 ha restzones in de haven (bermen van wegen en spoorlijnen, stroken met pijpleidingen, oevers, waterbekkens…) ecologisch in te richten. Dit komt zowel de landschappelijke kwaliteit als de biodiversiteit in het havengebied ten goede. Voorbeeld van een dergelijke inrichting is de 7 km lange bomenrij langsheen het Kluizendok.