Federale steun voor realisatie spoorlijn Gent – Terneuzen

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde op donderdag 11 juni 2020 unaniem in om werk te maken van een grensoverschrijdend spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone Gent- Terneuzen. Eerder deed de Nederlandse Tweede Kamer unaniem al hetzelfde.

De Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port, de Stad Gent en de gemeente Terneuzen zijn verheugd dat België en Nederland zich unaniem hebben uitgesproken om tot een gemeenschappelijke visie te komen over het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen.

Personenvervoer tussen Gent en Terneuzen komt een stap dichterbij door een federale resolutie.

Rail Gent Terneuzen

De vijf partners hebben samen in het project Rail Gent Terneuzen onderzocht wat er precies nodig is om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied tussen Gent en Terneuzen te verbeteren. Onder meer de verlenging van de spoorlijn L204 tussen Gent en Zelzate richting de Axelse Vlakte in Nederland, staat op het programma.

Steun voor Nederlands-Belgische visie voor grensoverschrijdend spoornetwerk

In december 2019 keurde de Nederlandse Tweede Kamer unaniem een motie goed om verder onderzoek te verrichten om Rail Gent Terneuzen op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in 2020. Het federale parlement heeft vandaag donderdag 11 juni 2020 ook unaniem een resolutie goedgekeurd om samen met Nederland werk te maken van een gemeenschappelijke visie voor het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Maar er is meer. In de federale resolutie wordt ook gevraagd om onmiddellijk te starten met de uitvoering van wat al beslist was voor spoorlijn L204: het afschaffen van overwegen op de spoorlijn en de start van potentieel- en haalbaarheidsstudies voor personenvervoer. Personenvervoer kent een belang voor 700 000 inwoners binnen de grensoverschrijdende kanaalzone die momenteel beperkt ontsloten is met openbaar vervoer.

“Een verbeterd spoornetwerk tussen Gent en Terneuzen is belangrijk voor 700 000 bewoners en de verdere ontwikkeling van North Sea Port”.

wnd. gouverneur Didier Detollenaere, voorzitter project Gentse Kanaalzone

Verdere ontwikkeling van havengebied North Sea Port

De steun van beide landen is een belangrijke stap om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied verder te ontwikkelen zowel voor goederen- als voor personenvervoer. Beide landen werken zo mee verder aan de ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en waardoor liefst 100 000 mensen een job hebben. North Sea Port is momenteel de nummer drie van de Europese havens inzake toegevoegde waarde (14,5 miljard EUR).

“Ook ondersteunen beide landen hierdoor de verdere ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en 100 000 mensen een job hebben.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Inzetten op duurzame verbindingen met het achterland

De verlenging van spoorlijn L204 tot in Terneuzen zorgt voor een noodzakelijke verbetering van het goederenvervoer per spoor. De Axelse Vlakte – het grote bedrijventerrein in Nederland en nabij de grens dat in ontwikkeling is – kan dan rechtstreeks op het spoor worden aangesloten. De spoorlijn sluit aan op de Schelde-Seineverbinding. De verdere ontwikkeling van deze noord-zuid verbinding over het water én de uitbouw van het spoorwegnet laten North Sea Port toe nog meer in te zetten op duurzame verbindingen met het achterland.