Werken aan het kruispunt R4/Langerbruggestraat in Oostakker

Vanaf 22 oktober starten de werken aan het kruispunt R4/Langerbruggestraat in Oostakker (aan Volvo Car). Alle info over de werken op http://wegenenverkeer.be/werken/nieuw-knooppunt-r4langerbruggestraat-oostakker

Nieuwe wandelkaart koppelingsgebied Desteldonk

wandelkaartdesteldonk

Vanaf nu kan je hier de nieuwe wandelkaart downloaden.

Doornzele-Noord

In het koppelingsgebied Doornzele-Noord zijn de graafwerken voor de aanleg van de ecologische stroken volop aan de gang. Werken waar je niet naast kan kijken.
De moeraszone dient als kleine bijdrage tot de verplichte compensatie van de ‘verdwenen natuur’ bij de havenontwikkeling in de Gentse Kanaalzone.

 

Meulestedebrug vervangen door tweelingbruggen

De Meulestedebrug, een belangrijke verbinding tussen het noorden van Gent en het zuiden van de haven over het kanaal Gent-Terneuzen, wordt vervangen door twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug twee rijstroken. Dat meldt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal, dat met alle partijen een akkoord bereikte over het voorkeurscenario.

De huidige Meulestedebrug dateert uit de jaren vijftig en is sterk verouderd en aan vervanging toe. Of een deel van de brug behouden wordt vanuit erfgoedwaarde, is nog niet duidelijk. Vast staat dat het verkeer over enkele jaren over twee afzonderlijke beweegbare nieuwe bruggen zal rijden, met telkens twee rijstroken en eventueel ook nog een afzonderlijke opstelstrook voor linksafslaande bewegingen richting Wiedauwkaai. “Dit heeft heel wat voordelen”, zegt woordvoerster Tine Schouteden (W&Z). “Zo kan bij een defect of herstelling de naastliggende brug nog steeds gebruikt worden voor doorgaand verkeer.”

In het goedgekeurde scenario worden ook de aangrenzende kruispunten aangepakt en is er veel aandacht voor de zwakke weggebruikers, aldus nog de waterwegbeheerder. “Zo komt er aan de stadszijde van de brug een tweerichtingsfietspad dat fietsers op een directe en veilige manier aan beide oevers van Meulestede moet brengen. Daarnaast wordt ook een fietsonderdoorgang tussen beide zijden van de Meulestedekaai verder onderzocht.”

Het voorkeurscenario wordt nu verder uitgewerkt en W&Z verwacht dat de bouw ten vroegste eind 2016 kan starten. De Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) reageert alvast opgetogen. “De Meulestedebrug zoals die er nu is, is een probleem naar mobiliteit toe”, zegt Watteeuw. “Er komt een duidelijke plaats voor fietsers en voetgangers, want die is er nu niet.” Dat het aantal rijstroken verdubbeld wordt, zal volgens Watteeuw de files in de aangrenzende woonwijk terugdringen.

Sanering koppelingsgebied Doornzele-kanaalzijde

Meer weten over de sanering van het koppelingsgebied Doornzele-kanaalzijde en het speelbos dat er komt? Bekijk deze film van OVAM. Bewoners geven er hun kijk op de toekomst van het gebied.

Infowandeling koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid

zicht op landschap Doornzele met windmolens

Meer weten over de werken in de koppelingsgebieden Doornzele-noord en Rieme-zuid? VLM organiseert een werfwandeling in Doornzele-noord op 10 september om 19u.

 

Resultaten humaan biomonitoringonderzoek in de Gentse kanaalzone zijn gekend

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid startte in maart 2013 in opdracht van de Vlaamse overheid een humaan biomonitoringsonderzoek in de Gentse kanaalzone. Op 27 januari 2015 werden de resultaten bekendgemaakt. Voor de meeste vervuilende stoffen worden nu lagere gehaltes in het lichaam van jongeren uit de Gentse kanaalzone gemeten dan 10 jaar geleden. In vergelijking met Vlaamse leeftijdsgenoten zijn de gezondheidseffecten van fijn stof verhoogd bij jongeren uit de Gentse kanaalzone. Gehaltes van polygechloreerde biphenyls (PCB’s) blijven een aandachtspunt. De andere meetwaarden zijn lager of vergelijkbaar. Er worden twee infoavonden georganiseerd om de resultaten toe te lichten.

Biomonitoringsonderzoek
In 2013 en 2014 werden urine-, bloed- en ademstalen van jongeren uit de Gentse kanaalzone onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen en de vroegtijdige gezondheidseffecten van deze stoffen in het lichaam. Dit soort onderzoek noemt men humane biomonitoring (HBM). De studie werd uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid.

Het onderzoek gebeurde naar aanleiding van bezorgdheden over de mogelijke gezondheidseffecten van het drukke verkeer en de industriële activiteiten in de regio. Vooral de fijnstofproblematiek wordt in dit verband veel genoemd. De meetwaarden die dit HBM-onderzoek bij jongeren opleverde werden vergeleken met de meetwaarden van hun Vlaamse leeftijdsgenoten en met de resultaten van een vergelijkbare studie die het Steunpunt Milieu en Gezondheid tien jaar geleden in de Gentse kanaalzone uitvoerde.

Resultaten
Algemeen genomen wordt vastgesteld dat de daling van vervuilende stoffen in de omgevingslucht ook wordt waargenomen in het menselijk lichaam. De meeste meetwaarden in de Gentse kanaalzone zijn vergelijkbaar met die van Vlaamse leeftijdsgenoten. Ondanks de daling in de tijd van PCB’s in het milieu en in de mens, zijn er nog steeds aanwijzingen dat de PCB-gehaltes in bloed bij jongeren in de Gentse kanaalzone hoger liggen dan in Vlaanderen. De blootstelling aan fijn stof berekend op het thuisadres ligt bij jongeren in de Gentse Kanaalzone hoger dan bij de gemiddelde Vlaamse jongere.

De gezondheidseffecten die werden gemeten, gaven over het algemeen goede resultaten aan voor jongeren uit de Gentse kanaalzone: DNA-schade scoort lager en ook de bloeddruk was lager. Aandachtspunten zijn echter het feit dat metingen in ademstalen op meer ontstekingen van de luchtwegen wijzen, dat er meer allergie voor verzorgingsproducten wordt vastgesteld en dat een nierfunctiemerker minder gunstig was.

In vergelijking met hun Vlaamse leeftijdsgenoten geven opvallend meer jongeren in de Gentse kanaalzone aan milieuhinder te ondervinden en daardoor ongeruster te zijn over hun gezondheid.

Uitgebreide informatie over de resultaten is beschikbaar op  www.milieu-en-gezondheid.be.

Infoavonden
De resultaten van het onderzoek worden op twee infoavonden voorgesteld aan de deelnemers en geïnteresseerde buurtbewoners. Op deze infoavonden zullen de resultaten worden toegelicht door de onderzoekers van het Steunpunt en is er ruimte voor vragen uit het publiek. Toegang is gratis en inschrijven is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

  • Woensdag 28 januari, 20 tot 21 uur, Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57, Evergem
  • Donderdag 5 februari, 20 tot 21 uur, gemeentehuis Zelzate, Grote Markt 1